SAMBUTAN KEPALA BADAN

Kepala BKPM Provinsi Sulut

Dra. Lynda D. Watania, MM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680717 199010 2 002